Persbericht
21-Sep-2009

Open brief aan het Schepencollege, de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden van de stad Diest


Open brief aan het Schepencollege, de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden van de stad Diest.

Geachte,

Zoals wij allemaal via de pers (Het Nieuwsblad, 08/09/2009) konden vernemen zit de plaatselijke voedselbank in moeilijke papieren.
Vrijwilligers verzetten er bergen werk en zorgen voor de nodige middelen en infrastructuur om de nood van vele hulpbehoevenden te lenigen. Ondanks alle mogelijke vangnetten van overheidswege blijft de nood bij vele mensen hoog. Op dit moment maken 449 personen gebruik van de geboden hulp.
Een grote meerderheid zijn inwoners van onze stad.

Veel mensen vallen tussen de mazen van de bestaande officiële hulpverlening. De voedselbank is een initiatief dat gewone mensen in staat stelt andere gewone mensen te helpen. Het project heeft dus een grote maatschappelijke meerwaarde. Toch wordt er vastgesteld dat de noden de Voedselbank boven het hoofd groeien.  Men kan beweren dat dit geen probleem voor de overheid is, of men kan verantwoordelijkheid opnemen en mee naar een oplossing zoeken.

Ons standpunt is dat ook “de politiek” haar duit in het zakje moet doen. Wij mogen ons als politici niet verstoppen achter het feit dat de voedselbank een privé-initiatief is. Mensen die in onze samenleving zich belangeloos inzetten voor hun naaste medemens verdienen onze steun. Daarom willen wij blijven pleiten voor een structurele oplossing waarbij de gemeentelijke overheden de werking van de voedselbank onder gelijk welke vorm ondersteunen. De overheid moet de organisatie niet opslokken in structuren maar de vrije en laagdrempelige vorm van hulp ondersteunen wanneer het nodig is. Aan de beleidspartijen uit te maken hoe dat kan.

Helaas is er tot op heden nog geen (officiële) reactie gekomen van de andere politieke partijen uit Diest. Toch zijn wij ervan overtuigd dat u, net zoals wij, bezorgd bent over de toekomst van de voedselbank. Wij vragen dan ook dat de Diestse politici en hun partijen deze noodkreet om hulp niet zouden negeren. Zeker  van de politici en de politieke partijen wordt nu daadwerkelijke steun en hulp verwacht.

Om één en ander ook concreet te maken en in afwachting van een echte, structurele oplossing, heeft Vlaams Belang Diest alvast 250€ geschonken aan de Voedselbank om hen financieel een (bescheiden) duwtje in de rug te geven.

Met deze open brief willen wij dan ook alle andere partijen en individuele raadsleden oproepen om dit voorbeeld te volgen.

Op de volgende gemeenteraad zal Vlaams Belang het Schepencollege interpelleren over de Voedselbank. Wij hopen dat tegen dan een afdoende beleidsoplossing wordt gevonden .

Hoogachtend,     

Andy Bonnyns                 Bieke Ceuppens
Vlaams Belang Diest        Gemeenteraadslid Diest        
0472/51 76 52                  013/32 37 07